"Sugr?žimas" priklausomyb?s lig? reabilitacijos bendruomen?
Tel. 8-37-408899

12 žingsnių programa

 1. Mes pripažinome, kad esame bejėgiai prieš alkoholį (narkotikus) – kad mūsų gyvenimai tapo nevaldomi.
 2. Patikėjome, kad didesnė už mus Jėga gali mums sugrąžinti sveiką protą.
 3. Pažinę Jį, apsisprendėme atiduoti savo valią ir savo gyvenimus į Jo rankas.
 4. Stropiai ir be baimės ištyrėme save.
 5. Dievui, sau ir kitiems pripažinome tikrąją mūsų blogo elgesio priežastį.
 6. Tapome visiškai pasiruošę Dievo darbui, apvalančiam mus nuo visų charakterio ydų.
 7. Nuolankiai prašėme Jo apvalyti mus nuo visų mūsų trūkumų.
 8. Sudarėme sąrašą žmonių, kuriuos nuskriaudėme ir pasiruošėme jiems atlyginti skriaudą.
 9. Tiesiogiai atsilyginome tiems žmonėms, kuriems tai buvo įmanoma padaryti, išskyrus tuos atvejus, kai tai būtų įskaudinę juos ar kitus asmenis.
 10. Toliau tyrėme save ir, radę kažką blogo, tuoj pat pripažindavome tai.
 11. Pažinę Dievą, maldoje ir apmąstymuose stengėmės atnaujinti savo sąmoningą ryšį su Juo ir meldėmės, kad pažintume Jo valią ir gautume jėgų ją įvykdyti.
 12. Būdami dvasiškai sužadinti šių žingsnių, mes stengėmės nešti šią žinią alkoholikams (narkomanams) ir gyventi pagal šiuos principus visose savo gyvenimo sferose.