REABILITACIJA

Reabilitacijos proceso eiga, fazės &
reabilitacijos programos

Reabilitacijos proceso eiga.

Vienas iš reabilitacinės bendruomenės tikslų yra išmokyti priklausomus žmones prisiimti atsakomybę už savo elgesį. Šiuo tikslu sveikimo procesas suskirstytas į tam tikras fazes, kurios numato vis didėjančią sveikstančiam asmeniui tenkančią atsakomybę už savo elgseną.

Sugrįžimas-priklausomybės ligų reabilitacijos bendruomenė_4

Reabilitacijos fazės.

(2-3 mėn.)

Pirmoji fazė - adaptacijos bendruomenėje (nekontaktinė)

Jos metu gyventojas turi atsisakyti kontaktų su artimiausiais draugais, nesinaudoti telefonu, neišeiti už bendruomenės ribų (išskyrus ypatingą atvejį, prižiūrint vyresnių fazių gyventojams arba darbuotojams).

Šios fazės metu, vos tik pradėjęs sveikti asmuo nepajėgus kontroliuoti impulsų ir potraukio narkotikams, ar alkoholiui, todėl ir negali būti atsakingas už daugelį savo veiksmų. Šie apribojimai yra skirti tam, kad būtų galima jį apsaugoti nuo pavojingų kontaktų, kurie gali išprovokuoti jo norą vėl vartoti narkotikus.

Tik po tam tikro laiko, kai sveikstantysis pradeda suprasti dvasinius principus ir prisitaiko prie jų, kai išmoksta naudotis bendruomenės siūlomais atsispyrimo narkotikams metodais ir kai atlieka visas pirmai fazei keliamas užduotis, bendruomenė gali svarstyti jo prašymą suteikti jam daugiau atsakomybės, t.y. pervesti į antrąją reabilitacijos fazę.

(4 mėn.)

Antroji fazė - ribotų kontaktų

Jos metu leidžiama trumpam palikti bendruomenę bei bendrauti su artimaisiais, tačiau prižiūrint vyresnių fazių gyventojams arba darbuotojams ir iš anksto tai aptarus su bendruomene.

Šiuo metu besigydantis asmuo taip pat privalo imtis daugiau atsakomybės reikalaujančių pareigų - tai bendruomenės šeimininko pareigos, taip pat tam tikros konkrečios pareigos, įpareigojančios jį atsakyti už kurią nors ūkio dalį (pvz. šiltnamio priežiūra, sporto salės priežiūra, įrankių priežiūra, skalbimo reikalai ir pan.).

Antros fazės metu gyventojas atlieka pagrindinį savianalizės darbą, kuriame raštu išnagrinėja visus veiksnius, padariusius jį priklausomą narkotikams, alkoholiui ir kitoms žalingoms priklausomybėms.

Taip pat tvarkingai surašo savo atsivertimo liudijimą. Būtent po tokių darbų jis gali prašyti bendruomenės pervesti į trečią fazę.

(4 mėn.)

Trečioji fazė - atsakomybės

Jos metu leidžiama savarankiškai išvykti iš bendruomenės prieš tai ją informavus. Gavus bendruomenės sutikimą, kas antrą savaitgalį galima išvykti namo.

Šioje fazėje klientas moka išvengti atkryčio ir todėl gali būti atsakingas už save. Jis gali prižiūrėti ir mokyti bendruomenės narius, lydėti juos už bendruomenės ribų, taip pat užimti lyderio pareigas ir būti atsakingu už visą bendruomenę.

Taip pat jis pamažu pradeda grįžti į pirminę socialinę aplinką - savo šeimą. Gali pradėti atstatinėti praeityje pašlijusius santykius su artimaisiais ir tuo pačiu jaustis saugus, nes bendruomenė jam vis dar teikia didžiulę paramą.

Jei sveikstantysis sėkmingai susitvarko su šiais uždaviniais - jis pervedamas į ketvirtąją reabilitacijos fazę.

(1-2mėn.)

Ketvirtoji fazė - pasiruošimo adaptacijai

Šio etapo metu pratinamasi prie artėjančio gyvenimo už bendruomenės ribų.

Jos metu žmogus privalo susirasti darbą mieste arba pradėti mokytis. Tolesnė programa padeda susikurti naują vietą ir atrasti padėtį visuomenėje.

Reabilitacijos programos.

12 žingsnių programa

12 žingsnių programa

ATKRYČIO PREVENCIJOS PROGRAMA

Atkryčio prevencijos programa

SOCIALINIŲ ĮGŪDŽIŲ LAVINIMO PROGRAMA

Socialinių įgūdžių lavinamo programa

KASDIENINĖS SAVIANALIZĖS PROGRAMA

Kasdieninės savianalizės programa

12 žingsnių programa

⦁ Mes pripažinome, kad esame bejėgiai prieš alkoholį (narkotikus) – kad mūsų gyvenimai tapo nevaldomi.
⦁ Patikėjome, kad didesnė už mus Jėga gali mums sugrąžinti sveiką protą.
⦁ Pažinę Jį, apsisprendėme atiduoti savo valią ir savo gyvenimus į Jo rankas.
⦁ Stropiai ir be baimės ištyrėme save.
⦁ Dievui, sau ir kitiems pripažinome tikrąją mūsų blogo elgesio priežastį.
⦁ Tapome visiškai pasiruošę Dievo darbui, apvalančiam mus nuo visų charakterio ydų.
⦁ Nuolankiai prašėme Jo apvalyti mus nuo visų mūsų trūkumų.
⦁ Sudarėme sąrašą žmonių, kuriuos nuskriaudėme ir pasiruošėme jiems atlyginti skriaudą.
⦁ Tiesiogiai atsilyginome tiems žmonėms, kuriems tai buvo įmanoma padaryti, išskyrus tuos atvejus, kai tai būtų įskaudinę juos ar kitus asmenis.
⦁ Toliau tyrėme save ir, radę kažką blogo, tuoj pat pripažindavome tai.
⦁ Pažinę Dievą, maldoje ir apmąstymuose stengėmės atnaujinti savo sąmoningą ryšį su Juo ir meldėmės, kad pažintume Jo valią ir gautume jėgų ją įvykdyti.
⦁ Būdami dvasiškai sužadinti šių žingsnių, mes stengėmės nešti šią žinią alkoholikams (narkomanams) ir gyventi pagal šiuos principus visose savo gyvenimo sferose.

Atkryčio prevencijos programa

⦁ Paskaita. ATKRYTIS.
⦁ Paskaita. ATKRYČIO SIMPTOMŲ SĄRAŠAS.
⦁ Paskaita. SUSITVARKYMO SU ATKRYČIU PLANAVIMAS.
⦁ Paskaita. LĖTINIS ABSTINENCIJOS SINDROMAS.
⦁ Paskaita. LAS EIGA.
⦁ Paskaita. LAS SIMPTOMŲ SUVALDYMAS.
⦁ Paskaita. BLAIVĖJIMO PROCESAS.
⦁ Paskaita. PAVOJINGOS SITUACIJOS.
⦁ Paskaita. BŪDAI SUSITVARKYTI SU PAVOJINGOMIS SITUACIJOMIS.
⦁ Paskaita. NARKOTIKŲ ALKIS IR BŪDAI SU JUO SUSITVARKYTI.
⦁ Paskaita. KAIP PASAKYTI NE.
⦁ Paskaita. PAVOJINGOS SITUACIJOS.
⦁ Paskaita. NEBLAIVIOS SITUACIJOS.
⦁ Paskaita. KONFRONTACIJA.
⦁ Paskaita. SAVITARPIO PAGALBOS GRUPĖ, KAS TAI?
⦁ Paskaita. MITAI APIE BLAIVĖJIMĄ IR ATKRYTĮ.
⦁ Paskaita. NARKOMANIJOS PRIEŽASTYS IR PASEKMĖS.
⦁ Paskaita. SUAUGĘ ALKOHOLIKŲ VAIKAI.
⦁ Paskaita. KAS YRA ŽIV/AIDS.
⦁ Paskaita. HEPATITAS C.
⦁ Paskaita. KAS TRUKDO, KAS PADEDA BLAIVĖJIMUI.

Socialinių įgūdžių lavinamo programa

⦁ Užsiėmimas. SUSIPAŽINIMAS
⦁ Užsiėmimas. JAUSMAI
⦁ Užsiėmimas. BENDRAVIMAS GRUPĖJE
⦁ Užsiėmimas. SUSITIKIMAS, GILESNIS KITŲ IR SAVĘS PAŽINIMAS
⦁ Užsiėmimas. SANTYKIŲ AIŠKINIMASIS
⦁ Užsiėmimas. NEVERBALINIS ELGESYS
⦁ Užsiėmimas. SAVĘS ĮTVIRTINIMAS
⦁ Užsiėmimas. GRĮŽTAMASIS RYŠYS
⦁ Užsiėmimas. EMPATIJA
⦁ Užsiėmimas. VAIZDUOTĖ

Kasdieninės savianalizės programa

Informacija ruošiama

turite klausimų?

Susisiekite su mumis.

Atsakysime į Jums rūpimus klausimus.