Susitikime

Susisiekite arba
rezervuokite laiką susitikimui su mumis šiandien

Kontaktai

Viešoji įstaiga „Sugrįžimas“

Priklausomybės ligų reabilitacijos bendruomenė

Adresas

Liepų g. 29, Linksmakalnio km., Kauno raj., LT-53290

Tel. nr.

8 (37) 40 88 99

Mob. nr.

+370 698 10497

El. paštas

tcsugrizimas@gmail.com

Internetinis tinklapis

www.sugrizimas.lt